You Are Probably Cooking Broccoli Wrong And Don't Even Know It - Choice Diets

You Are Probably Cooking Broccoli Wrong And Don’t Even Know It

Disclaimer: This post may contain affiliate links, meaning we get a small commission if you make a purchase through our links, at no additional cost to you. For more information please visit our Disclaimers page.

According to scientists, this is the healthiest way to eat broccoli! The vegetable contains a compound called sulforaphane, which, according to previous studies, maintains blood sugar levels and is considered one of the most powerful anti-cancer substances known.

Who would have thought that this little tree would have such great benefits, right?

However, the benefits of sulforaphane are destroyed within minutes of cooking and the broccoli must be “damaged” before it can be ingested.

A Chinese study shows that sulforaphane content increases 2.8-fold if the vegetable is cut into pieces and allowed to “rest” for 90 minutes before cooking. While it’s unclear why this is, the researchers believe that waiting before cooking the cut broccoli may allow the sulforaphane to “build up”.

Although this preparation may seem very problematic, previous research suggests that it may be worthwhile because sulforaphane is poorly absorbed.

How was the study conducted? The researchers from Zhejiang College bought several heads of broccoli at a local market. They divided the study groups into three groups.

Some was left as it was, some was cooked immediately for four minutes, and the rest was left for 90 minutes before also being cooked quickly over high heat.

Now you may be wondering, so I should cut the broccoli and let it sit for 90 minutes? Surely you don’t have that much time to wait for your favorite vegetable to be ready.

Scientists say that letting broccoli rest, cut open, for 30 minutes is enough. They say it’s important to chop the broccoli because the sulforaphane can only be absorbed if the vegetable is ‘damaged.”

But rest assured. If you don’t have 30 minutes plus of preparation time to get this benefit, you can still get it.

Researchers at the College of Reading found that adding mustard seed powder to cooked broccoli significantly increased the formation of sulforaphane.

So before you eat broccoli, always have a jar of powdered mustard seeds on hand! In addition to these two benefits, eating broccoli helps prevent everything from arthritis to heart disease and even keeps your gut healthy.

Research has shown that mice fed broccoli are better able to handle digestive issues. Interesting, isn’t it?

Now that you know how to eat broccoli in the healthiest way, you should try this delicious vegetable for your health!

If you like this tip, don’t forget to like and share the video! I wish you a good health!

Follow us on:
Facebook – https://bit.ly/38BWbw3
Pinterest – https://bit.ly/2Irvwa6

—————————————
Disclaimer: The materials and the information contained on Natural Cures channel are provided for general and educational purposes only and do not constitute any legal, medical or other professional advice on any subject matter. These statements have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat or cure any disease. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider prior to starting any new diet or treatment and with any questions you may have regarding a medical condition. If you have or suspect that you have a medical problem, promptly contact your health care provider.


Sipas shkencëtarëve kjo është mënyra më e shëndetshme për të ngrënë brokoli! Kjo perime përmban një përbërës të njohur si sulforafan, për Të cilin studimet e mëparshme sugjerojnë se ndihmon në ruajtjen e niveleve të sheqerit në gjak Dhe konsiderohet si një nga substancat më të fuqishme të njohura kundër kancerit. Kush do ta kishte menduar se kjo pemë e vogël do të kishte një përfitim kaq të madh, apo jo? Megjithatë, përfitimet e sulforafanit shkatërrohen brenda disa minutave pas gatimit Dhe kërkojnë që brokoli të “dëmtohet” përpara se të absorbohet. Një studim kinez sugjeron prerjen e perimeve në copa Dhe lënien e tyre të "pushojnë" për 90 minuta Përpara se t'i gatuani, rrit nivelin e sulforafanit me 2.8 herë. Edhe pse është e paqartë saktësisht pse ndodh kjo, studiuesit besojnë se Pritja para se të gatuaj brokolin e copëtuar mund të lejojë që sulforafani të "ndërtohet". Ndonëse ky preparat mund të duket shumë problematik, Studimet e mëparshme sugjerojnë se mund të ia vlen përpjekja, Pasi sulforafani absorbohet dobët. Si u krye hulumtimi? Studiuesit, nga Universiteti Zhejiang, Blenë disa koka brokoli nga një treg lokal. Ata i ndanë grupet e studimit në tre grupe. Disa u lanë siç ishin, disa u gatuan menjëherë për katër minuta, Dhe pjesa tjetër mbeti për 90 minuta para se gjithashtu të gatuhej shpejt në zjarr të fortë. Tani mund të pyesni veten: pra, duhet ta pres brokolin dhe ta lë të pushojë për 90 minuta? Me siguri nuk keni atë lloj kohe për të pritur që perimet tuaja të preferuara të jenë gati. Kështu, shkencëtarët thonë se mjafton ta lëmë brokolin të pushojë, të prerë për 30 minuta. Sipas tyre është e rëndësishme që brokoli të copëtohet, Sepse sulforafani mund të përthithet vetëm nëse perimet ‘dëmtohen’. Por të jeni të sigurt. Nëse nuk keni 30 minuta plus kohën e përgatitjes për të marrë këtë përfitim, prapë mund ta merrni atë. Studiuesit në Universitetin e Reading zbuluan se shtimi i pluhurit të farës së mustardës në brokolin e gatuar Rrit ndjeshëm formimin e sulforafanit. Pra, para se të hani brokoli, keni gjithmonë në dorë një kavanoz me fara sinapi pluhur! Përveç këtyre dy përfitimeve, ngrënia e brokolit ndihmon në parandalimin e çdo gjëje Nga artriti deri te sëmundjet e zemrës, madje edhe e mban zorrën tuaj të shëndetshme. Sipas hulumtimeve, minjtë e ushqyer me brokoli janë më të aftë të tolerojnë problemet e tretjes.

Interesante nuk është? Tani që e dini mënyrën më të shëndetshme për të ngrënë brokoli, provoni këtë perime të shijshme për një shëndet më të mirë! Nëse ju pëlqen kjo këshillë, mos harroni të bëni like dhe share videon! Ju uroj shëndet të mirë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choice Diets
x