Do This To Unclog A Toilet Bowl Quickly - Choice Diets

Do This To Unclog A Toilet Bowl Quickly

Disclaimer: This post may contain affiliate links, meaning we get a small commission if you make a purchase through our links, at no additional cost to you. For more information please visit our Disclaimers page.

We all like to keep our houses clean and tidy , right? But, sometimes, some unforeseen events can happen. And one of these things that makes us worry the most is, undoubtedly, toilets clogging.

Clogged toilets are a huge inconvenience. It is impossible to use the bathroom until the problem is solved, not to mention risk of flooding, which leaves a bad smell and compromises the hygiene of our bathrooms.

If you are going through this issue and don’t have a plunger at hand, learn some different and simple ways of unclogging your toilet without any mess:

Bleach
One of the first things you should try is putting some bleach in the toilet, wait around 3 hours and then flush.

Hot water
This method is as good as the first one, but shouldn’t be used more than 3 times in a row. Fill a bucket with 33 oz. of hot water (it can be from your shower, bathtub or even boiled on the stove).

Pour all the water directly in the toilet and wait 5 minutes. After this time, flush so that whatever was clogging the toilet can be released. Some people like to dilute a little bit of detergent in the water, to make the process even easier.

Vinegar and baking soda
A very efficient combo to unclog your toilet is mixing 1/2 cup of baking soda and 1/2 of vinegar and pouring it in the toilet. Wait a few minutes and flush.

Caustic soda
If all other methods have failed, try this one. Fill a bucket with water and add 2 tablespoons of caustic soda and 2 tablespoons of salt. After that, pour all the contents in the toilet and try flushing.

Did it work? Some people prefer to pour a whole bottle of Coca-Cola in the toilet since it has the same effects and doesn’t require the same amount of care in handling, as is the case with caustic soda.

Caustic soda is a very strong product that can damage your toilet, and even your house plumbing, if used too frequently. Remember that this is a very dangerous and corrosive chemical, so it is necessary to use gloves and glasses to protect yourself.

And remember that it is better to avoid clogging your toilet than having to perform this very unpleasant task of unclogging it, right?

Avoid throwing toilet paper, pads and tampons, soaps, diapers, and baby wipes directly in the toilet. Use a litter bin.

And if you have small children at home, pay attention because their natural curiosity may result in items falling down the toilet and clogging it.

Follow us on:
Facebook – https://bit.ly/38BWbw3
Pinterest – https://bit.ly/2Irvwa6

—————————————
Disclaimer: The materials and the information contained on Natural Cures channel are provided for general and educational purposes only and do not constitute any legal, medical or other professional advice on any subject matter. These statements have not been evaluated by the FDA and are not intended to diagnose, treat or cure any disease. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider prior to starting any new diet or treatment and with any questions you may have regarding a medical condition. If you have or suspect that you have a medical problem, promptly contact your health care provider.


Të gjithëve na pëlqen t'i mbajmë shtëpitë tona të pastra dhe të rregullta, apo jo? Por, ndonjëherë, mund të ndodhin disa ngjarje të paparashikuara. Dhe një nga këto gjëra që na shqetëson më shumë është, pa dyshim, bllokimi i tualetit. Tualetet e bllokuara janë një shqetësim i madh. Është e pamundur të përdoret banjo derisa të zgjidhet problemi, Për të mos përmendur rrezikun e përmbytjeve, i cili lë një erë të keqe Dhe rrezikon higjienën e banjove tona. Nëse jeni duke kaluar nëpër këtë problem dhe nuk keni një piston në dorë, Mësoni disa mënyra të ndryshme dhe të thjeshta për të zhbllokuar tualetin tuaj pa asnjë rrëmujë: Zbardhues Një nga gjërat e para që duhet të provoni është të vendosni pak zbardhues në tualet, Prisni përreth . 3 orë dhe më pas shpëlajeni. Ujë i nxehtë Kjo metodë është po aq e mirë sa e para, por nuk duhet të përdoret më shumë se 3 herë radhazi. Mbushni një kovë me 33 oz. me ujë të nxehtë (mund të jetë nga dushi juaj, vaska apo edhe i zier në sobë). Derdhni të gjithë ujin direkt në tualet dhe prisni 5 minuta. Pas kësaj kohe, shpëlajeni në mënyrë që çdo gjë që bllokonte tualetin të mund të lirohet. Disa njerëzve u pëlqen të hollojnë pak detergjent në ujë, për ta bërë procesin edhe më të lehtë. Uthull dhe sodë buke Një kombinim shumë efikas për të zhbllokuar tualetin tuaj është përzierja e 1/2 filxhanit sodë buke Dhe 1/2 e uthullës dhe derdhja e saj në tualet. Prisni disa minuta dhe shpëlajeni. Sodë kaustike Nëse të gjitha metodat e tjera kanë dështuar, provoni këtë. Mbushni një kovë me ujë dhe shtoni 2 lugë sodë kaustike dhe 2 lugë kripë. Pas kësaj, derdhni të gjithë përmbajtjen në tualet dhe provoni ta shpëlani. A funksionoi? Disa njerëz preferojnë të derdhin një shishe të tërë Coca-Cola në tualet, pasi ajo ka të njëjtat efekte Dhe nuk kërkon të njëjtën kujdes në trajtimin, siç është rasti me sodën kaustike. Soda kaustike është një produkt shumë i fortë që mund të dëmtojë tualetin tuaj, Madje edhe hidraulikun e shtëpisë tuaj, nëse përdoret shumë shpesh. Mos harroni se ky është një kimikat shumë i rrezikshëm dhe gërryes, Ndaj është e nevojshme të përdorni doreza dhe syze për t'u mbrojtur. Dhe mbani mend se është më mirë të shmangni bllokimin e tualetit tuaj sesa

Të kryeni këtë detyrë shumë të pakëndshme të zhbllokimit të tij, apo jo? Shmangni hedhjen e letrës higjienike, jastëkëve dhe tamponëve, sapunëve, pelenave Dhe pecetave për fëmijë direkt në tualet. Përdorni një kosh mbeturinash. Dhe nëse keni fëmijë të vegjël në shtëpi, Kushtojini vëmendje sepse kurioziteti i tyre natyral mund të rezultojë në rënien e sendeve në tualet dhe bllokimin e tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choice Diets
x